Mera tips

Från CachingWiki
Hoppa till: navigering, sök

Bara några tips vissa användare kanske inte är medveten om:(OBS: Googleöversatt, ej korrektutläst /R)

Anpassa sökfält
Sökfältet längst upp på skärmen och innehåller objekt som namnet sökning, Code Search, filter, platser etc. Du får inte använda några av punkterna här, eller kanske du vill flytta på dem. Du kan välja vilka objekt som ska visas på sökraden (yo kan också ändra storlek på denna bar) och du kan flytta dem till önskad position. Dessa inställningar sparas .. Anpassa sökningen baren, Högerklicka på den och välj "Anpassa söklist"

Split screen-format - diverse visningar
Standardvärdet split screen-format (tryck på F2 eller Visa => Delad skärm från menyn) standard för att visa fullständiga detaljer offline cache. Det kan dock finnas tillfällen när du vill bara se loggarna, eller bara sammanfattningen av stockar. Du kan ändra formatet på delad skärm genom att välja 1 av 5 format från "split screen format" rullgardinsmenyn längst upp på skärmen.

Anpassa verktygsfältet
Verktygsfältet levereras med GSAK har bara det viktigaste verktyget knapparna på den. Däremot kan du lägga till ett verktyg knapp för i stort sett alla menyalternativ här. Du kan också lägga till knappar för makron och knappar kan flyttas och tas bort. Högerklicka på verktygsfältet och välj "Anpassa verktyg knappar". För mer information klicka på hjälp-knappen när du gör detta eller visa detta ämne online här http://gsak.net/help/hs33000.htm

Filter - Söktexten efter flera ord eller fraser
Alla tecken kolumner i dialogrutan Filter support "reguljära uttryck" (regex). Reguljära uttryck av mycket kraftfull sökning av textdata, men kan vara lite skrämmande för första gången användaren. Att komma igång kommer vi att titta på ett mycket enkelt reguljärt uttryck för att markera flera ord eller fraser. Du kan söka på alla tecken kolumn med RegEx alternativet, och separata dina ord / fraser med | (rörsystemet symbol). Till exempel skulle du vilja se alla cachar där namnet har ordet "berget" eller "river" var som helst i den. Från Cache namnet rullgardinsmenyn välj "regex", nu i nästa ruta anger "Hill | River" (utan citationstecknen). That's all there is to it!

Använd den registrerade versionen av GSAK på mer än en dator?
Den GSAK licensavtal kan du använda ditt serienummer på mer än en dator. För mer information vänligen Se punkt 14 eller GSAK FAQ i hjälpfilen eller online här http://gsak.net/help/hs1070.htm

Lost serienummer
Lost löpnummer kan automatiskt hämtas från GSAK webbplats. För mer information se punkt 15 i FAQ i hjälpfilen eller online här http://gsak.net/help/hs1070.htm

Hjälp Hot Links
Varje dialogruta GSAK har en hjälp-knappen och när du klickar på den kommer det brukar ta upp en bild av den dialogrutan. Bara om alla bilder har "hot links". Flytta du musen över bilden och du ser markören ändras till "hand"-symbolen när du rör musen över en "het länk". Bara klicka med musen för att få mer information om varje avsnitt i dialogrutan.

Söka efter en fras eller ett ord någonstans
Har du någonsin glömt namnet på en cache som du vill kolla upp, men du kommer ihåg ett ord eller en fras som gör det möjligt att du kan identifiera den. Du kan inte minnas om denna fras var i namn, eller stockar, men om du kunde spåra ner du vet att du kunde hitta cachen. Fulltextsökning till undsättning. På fliken Allmänt i dialogrutan Filter väljer fritextsökning. Ange ditt ord eller en fras och GSAK som standard att söka varje objekt av cacheminnet för det. Om du vet ordet av frasen är i ett visst avsnitt kan du begränsa sökningen genom att välja det avsnittet. Om du har visning delad skärm, kommer GSAK även markera den matchande texten i gult så att du kan se vilken del av cache matchade din sökning. Varning - här är den långsammaste sökning du kan göra i GSAK och kan ta lång tid på stora databaser.

Information om varje kolumn i displayen
Vet inte vad varje kolumn i rutnätet displayen betyder? De få mer information om varje kolumn, klicka på verktygsraden Hjälp-knappen (knappen med den blå?) Och klicka sedan på den varma länken till den bild eller visa online här http://gsak.net/help/hs32550.htm

Lägg till, ta bort och flytta kolumner från displayen
Inte alla kolumner (se föregående tips) visas i den förvalda ikonvyn levereras med GSAK. Vill lägga till eller ta bort kolumner gå till Verktyg => Options => Display. För hjälp med att flytta kolumner runt se http://gsak.net/help/hs32550.htm

User sortera kolumnen
GSAK har en särskild kolumn användare sort som gör att du enkelt kan ange värden att sortera eller spåra dina cachar. Denna kolumn har även vissa speciella egenskaper för att fördela sortera numret en smärtfri process. För mer information se "användare slags" kolumn här http://gsak.net/help/hs32550.htm

Relativa datum
Du behöver inte alltid ett bestämt datum när gör datum filter. Ganska ofta du vill ställa in ett filter för "de senaste 7 dagarna" eller "de senaste 3 månaderna". Du kanske även vill jämföra ett datum i databasen till en annan. GSAK tillåter relativa datum (och mycket mer). Detta låter dig spara filter, sedan minns dem utan att behöva ändra datum hela tiden. För mer information klicka på de heta länk om "date" filter tab.br />br /> --Rogge88 2 mars 2010 kl. 15.53 (UTC)