Några frågor

I detta forum diskuteras funktioner och förbättringar på geocaching.se.
Kategoriregler
Om du upplever problem med hemsidan eller statistiken, ange då så mycket information som möjligt om det problem du upplever. Exempelvis minst ett (men gärna fler) exempel på cacher där problemet uppstår. Ange vad du gör, vad som händer (eller inte händer) samt vad du förväntar dig ska hända. Detta förenklar administratöreras arbete avsevärt.
hedberg
Geocachare
Inlägg:4158
Blev medlem:tor aug 14, 2003 1:44
Några frågor

Inlägg av hedberg » mån okt 04, 2010 17:07

Då information och styrelseprotokoll saknas så vore det som medlem intressant att få veta om styrelsen har utfört det uppdrag som ålades de på årsmötet att snarast tillsätta ytterligare en person i valberedningen.

Källa: årsmötesprotokoll 2010-05-30, §13 andra stycket.

Sen inom parantes:

Sen är det inte rätt föreningstekniskt att en styrelse ska utse en person till en valberedning, det hade varit bättre att årsmötet hade givit den av årsmötet valda personen mandat att själv få tillsätta en ytterligare person. Styrelsen ska vara friställda från valberedning och revisorer nämligen. Men detta får nog klassas som ett misstag på grund av bristande föreningserfarenhet antar jag... Det viktiga är ju att det inte upprepas i samma form.

---

Hur går det med kommunikation kring bidragsstjärnor?

Källa: årsmötesprotokollet 2010-05-30 §17a

---

Hur går det med införandet av forumdelen "Vad kan Geocaching.se göra för dig?"

Källa: årsmötesprotokoll 2010-05-30 §17b

---

Vad skulle förtydligas, jag kan inte se nån skillnad på hur det framställdes förr och hur det framställs idag? Kan nån förklara vad som skulle förtydligas och om det har genomförts?

Källa: årsmötesprotokoll 2010-05-30 §17c

---

När jag tittar i årsmötesprotokollet så ser jag inte att det finns nån rambudget eller liknande godkänd eller presenterad. Lades det fram ett budgetförslag för det kommande året som godkändes på årsmötet, så att dels medlemmarna har sagt vad en rimlig budget är och att styrelsen vet vad de ungefär har att spela med? Finner ingen information på hemsidan om det också.

Källa: årsmötesprotokoll 2010-05-30
Eftersom det verkar poppis med svarta bälten här på detta forumet så passar väl detta till mig?
Användarvisningsbild
IrreVilse
Geocachare
Inlägg:649
Blev medlem:lör apr 25, 2009 9:47

Re: Några frågor

Inlägg av IrreVilse » mån okt 04, 2010 18:21

Enligt stadgarnas §11 finns inget krav på budgetförslag. Där finner men endast punkten 14. "Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår".

Detta betyder ju i praktiken att styrelsen kan använda tillgångarna lite hur som helst utan medlemmarnas välsignelse. Därmed inte sagt att dom gör detta. Men det är nog på sin plats med en stadgeändring, så att styrelsen ålägges att presentera ett budgetförslag på årsstämman. Och med tanke på föreningens struktur med sån geografisk spridning på medlemmarna borde ett budgetförslag läggas i god tid före stämman och på något sätt meddelas medlemmarna.
rand_althor
Geocachare
Inlägg:4050
Blev medlem:tis nov 09, 2004 21:27

Re: Några frågor

Inlägg av rand_althor » mån okt 04, 2010 18:49

Jag kan bara svara på det jag är insatt i på rak arm då jag beroende på en mängd faktorer vare sig haft lust eller tid att engagera mig mer än nödvändigt i den här föreningen (varför har jag redan klargjort i andra inlägg) därför nöjer jag mig med att sköta de sysslor som har med in-/utbetalningar att göra samt valberedningen.

När det gäller föreningsvana så kan jag bara svara för mig själv. Jag har förutom GCSE suttit totalt 5 år i styrelser för ideella föreningar som annordnat evenemang av olika slag, suttit 2 år i studentföreningsstyrelse, samt varit internrevisor för bostadsrättsförening.
Till skillnad mot vad du säger så är det väldigt vanligt att valberedning har en koppling till styrelsen på så sätt att det är ett uppdrag som mer än sällan ges till avgående styrelseledamöter. Vilket också var stämmans önskemål den här gången, vilket avböjdes. Därför fick stämman ta ett annat beslut.
Precis som du nämner är det önskvärt att folk inte sitter på flera stolar, och det löses ju enklast med ett bredare engagemang, något som både styrelse, medlemmar och valberedning behöver ta till sig av.

Och slutligen som svar på den frågan jag kan svara på: ja en till ledamot till valberedning har tillsats, och det är jag ganska säker på att jag informerat om tidigare i egenskap av den av stämman utsedda ledamot till valberedningen. Om inte ber jag om ursäkt för att det fallit i skymundan. Den andra ledamoten är McB.
> SELECT * FROM users WHERE clue > 0
0 rows returned
hedberg
Geocachare
Inlägg:4158
Blev medlem:tor aug 14, 2003 1:44

Re: Några frågor

Inlägg av hedberg » mån okt 04, 2010 19:02

Jepp IrreVilse, och det viktiga att påpeka är att det handlar om ett budgetförslag, inte en fastställd budget.

Det är svårt att sia vad utfallet blir ett år framåt i tiden.
Men man kan ändå sätta upp vissa grova riktlinjer som att t.ex FAD ska kosta föreningen x antal kronor, årsmöte 2011 x antal kronor, porto x antal kronor, webben x antal kronor osv.. Sen kanske utfallet blir annorlunda, men då får ändå en tillträdande styrelse ett hum om vad saker och ting bör kosta enligt medlemmarna.
Eftersom det verkar poppis med svarta bälten här på detta forumet så passar väl detta till mig?
Skriv svar